Công nghệ của chúng tôi

App on Smart Phone

Dễ dàng sử dụng

Xem dữ liệu trên smart phone

Xem dữ liệu dạng đồ thị

Cài đặt các thông báo, báo động

Industrial Computer

Máy tính công nghiệp

Lưu trữ dữ liệu lớn (trong nhiều năm)

Hoạt động liên tục, không dừng nghỉ

Khả năng kết nối SCADA

IOT Ready

Kết nối với IOT

Có thể lưu trữ trên máy chủ IOT

Xem dữ liệu ở bất cứ đâu

Khả năng lưu trữ không giới hạn

Advanced Control

Điều khiển thông minh

Điều khiển trực tiếp không qua PLC

Cài đặt điều khiển trên smart phone

Điều khiển theo thời gian hoặc số đo

Dịch vụ

Chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng

 • Dịch vụ IOT

 • Lưu trữ dữ liệu không giới hạn
 • App để xem số liệu ở bất cứ đâu
 • Điều khiển hệ thống từ xa, tự động
 • Xem số liệu thông kê
 • Cài đặt báo động, thông báo từ xa
 • Dịch vụ dữ liệu

 • Chi phí đầu tư thiết bị thấp
 • Số liệu luôn sẵn sàng
 • Không cần có người chuyên môn
 • Không tốn chi phí bảo trì thiết bị
 • Hệ thống đo luôn hoạt động
 • Hệ thống đo theo yêu cầu

 • Lắp đặt các hệ thống theo yêu cầu quan trắc
 • Mở rộng các hệ thống cũ
 • Thêm các thông số đo
 • Thêm các tính năng, tiện ích, ứng dụng
 • Cài đặt thống báo, điều khiển

Hỗ trợ

Các ứng dụng (App) trên điện thoại

Sử dụng các ứng dụng miễn phí của chúng tôi để xem các thông số đo trong bộ thu dữ liệu

IOS App Android App

Tải các tài liệu